Гаранция

Тази секция включва условията на гаранционното обслужване за съответен период от време, според спецификата на всеки продукт.

Гаранция на бинокли – 2 години


Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 2 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първата година от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През втората година ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.
  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.


Гаранция на бинокли – 5 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 5 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 2 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 3 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на бинокли – 10 години

Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 10 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 5 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 5 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на бинокли – 30 години


Биноклите Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 30 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 10 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 20 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.


Гаранция на зрителни тръби – 2 години


Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 2 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първата една година от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващата една година ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.


Гаранция на зрителни тръби – 10 години

Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 10 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 5 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 5 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.

Гаранция на зрителни тръби – 30години

Зрителните тръби Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от оптичните уреди до 30 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 10 години от покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 20 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че бинокълът е водоустойчив или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.


Гаранция на стативи и глави – 5 години

Стативите и главите на Оптикрон са с много високо качество по отношение на тяхното представяне и конструкция. Ние гарантираме някои части от тези инструменти до 5 години при следните условия.

 • В случай на дефект възникнал при изработката на материалите, ще поемем отговорност за стойността на труда и материалите през първите 3 години след покупката. Запазваме си правото да преценим дали дефектиралите части трябва да бъдат поправени или заменени.
 • През следващите 2 години ще поемем отговорност само за стойността на материалите и ще таксуваме за разходите за труд.
 • Не поемаме никаква отговорност за щети нанесени от неправилно ползване, проникване на вода -освен в случаите, в които е упоменато, че техниката е водоустойчива или за поправки, които са правени извън нашата фирма.
 • Части като ремъка за носене на бинокъла, гумените окуляри, гумираното покритие и др. не се включват в гаранцията.

  Тази гаранция е допълнителна и не влияе върху законните ви права.